Single post

Att samla på vapen

 

Något som är mycket intressant för många människor är att samla på vapen. Här handlar det då om ett genuint intresse för vapenhistoria och att finna alla de olika sällsynta vapen som finns. I det fallet kommer det på det internationella planet att finnas olika typer av licenser för att samla på dessa vapen. Den licens som är vanligast och som i huvudsak gäller i Sverige, är att de som samlar på vapen måste fylla pipan på dessa så att de inte kan användas för att skjuta med.

Dock finns det även en “licens för de som samlar på vapen vilken säger att de kan vara fullt fungerande. Dock måste då samlaren alltid se till att vital del låses in, eller att hela samlingen befinner sig i ett låst och godkänt rum för denna. Att samla på vapen kan också vara något som blir mycket dyrt, helt beroende på vilken typ av kvalitet på samlingen som önskas. De dyra vapnen är de som är sällsynta och svåra att finna på marknaden.

theme by teslathemes
tesla