Single post

Den intressanta vapenhistorian

 

Då det handlar om handeldvapen så finns det en lång historia rörande detta område. Här började denna typ av vapen ta form redan i mitten av 1300-talet. Dessa kallas idag för handkanoner och var skapade av korta cylindriska rör i formen av en bägare som kombinerats med ett träskaft. Dessa hade som du förstår naturligtvis inte någon större effekt och hade även en mycket dålig precision. Under den tiden fanns varken kunskapen om att borra eller om att använda de rätta materialen för att skapa effektiva vapen. Det skulle ta till 1400-talets början innan de första handkanonerna med raka stockar såg dagens ljus, men inte heller det bidrog mycket till någon skillnad i precisionen och effekten.

Egentligen skulle det dröja ända till musköten kom i bruk innan ett handeldvapen fick någon form av precision och effekt vilket var användbart i försvarssyfte. Dock var det så att dessa vapen hade en annan faktor som bidrog till att de inte alls var speciellt effektiva. Detta var att det tog mycket lång tid att ladda dessa och de bara kunde avfyras en gång per laddning. Hur som helst hade alla samma förutsättningar och samma vapen, vilket gjorde att ingen hade någon fördel över den andra på slagfältet.

Efter detta har sedan utvecklingen av hur ett vapen skapas för att ge det en perfekt precision och precis den effekt det ska ge gått snabbt framåt. Under de kommande hundratalen av år skapades patronen och det som kallades för knallhatten, vilket då gjorde att dessa kunde avfyras. Här skaffades också kunskapen om vilka material som var bästa för olika vapen och hur det skulle borras i dessa för att ge den precision som krävdes för att kunna bruka vapen på ett effektivt sätt.

De vapen som finns idag har skapats med mycket stor kunskap som samlats under många år, och vissa av de moderna vapen som finns kan numera också styras av olika motoriserade och radiostyrda funktioner, vilket gör att dessa inte längre har den mänskliga faktorn med i spelet. Här kan då vapnet enkelt ställas in och avfyras med en perfekt precision som inte är möjligt med hjälp av den mänskliga handen som håller ett vapen. Mera om vapenhistoria finns du på nätet på massor av olika hemsidor där detta är fokus i informationen.

theme by teslathemes
tesla