Single post

Jaktvapen och vård av dem

Det finns flera olika typer av jaktvapen att välja mellan, men alla har de en sak gemensamt, nämligen att de måste underhållas med jämna mellanrum. Ett jaktvapen som inte underhålls kan vara farligt och dessutom ger det inte lika bra resultat i skyttet. Men vad är vapenvård egentligen?

Viktigt att vårda sina vapen

De allra flesta jägare är noga med att hålla sina fina jaktkläder i gott skick. Kläderna får inte tvättas med starka tvättmedel mitt under jaktsäsongen eftersom doften kan upptäckas av djur. Kläderna ska vara hela och de ska ha rätt färg. Men det är inte alla jägare som är lika måna om att se över sina vapen under och mellan jaktsäsongerna.

Om man inte sköter vapnen

Ett vapen som inte sköts på rätt sätt kan bli väldigt farligt att hantera. Det kan räcka med lite smuts för att en rejäl vapensprängning ska inträffa. Det är stor risk att man som skytt skadas allvarligt eller rent av avlider när något sådant händer. Ett vapen som inte blir väl omhändertaget kan också klicka när det som bäst behövs. Det betyder att vapnet helt enkelt inte avfyras när man trycker på avtryckaren. Om jägaren blir attackerad av ett djur kan det bli livsfarligt om vapnet inte fungerar.

Om man inte utför sin vapenvård kan det också vara så att vapnet skjuter snett, eller med otillräcklig kraft. Det kan leda till att ett eller flera djur skadeskjuts helt i onödan och då får djuret lida länge. Dessutom kan det krävas långa eftersök för att hitta djuret.

Hur utförs vapenvård?

Beroende på vilken typ av vapen man har kan vapenvården se ut på lite olika sätt. I vapenvården ingår bland annat att se över vapnen, olja delar om det behövs, se över tillbehör, samt att rengöra sina vapen. Många räknar också in provskjutning av vapnen i vapenvård.

När man ska sitta ner och tvätta sitt vapen och gå igenom det är det alltid viktigt att se till att det är oladdat. Om vapnet råkar gå av under tiden man hanterar det kan skottet skada vapenägaren, andra i familjen, husdjur eller saker i hemmet. Även vid en provskjutning är det viktigt att ha koll på sitt vapen. Det bör till exempel inte laddas innan man står på sin skytteplats och ingen får befinna sig framför vapnet när man skjuter.

Att se upp med under jakten

Även om man utför en bra vapenvård finns det en del saker man bör tänka på när man är ute och jagar. Lite snö som ramlar ner i vapnets pipa, en liten lapp från rengöringen eller en klump lera som fastnar i vapnet kan resultera i katastrof. Om man bär vapnet på ryggen, utan väska kan det vara klokt att tejpa för vapnets pipa på vägen till sitt pass. Då minimerar man risken att något hamnar i vägen och orsakar en farlig situation.

theme by teslathemes
tesla