Single post
Jägare vill kunna använda pilbåge

Pilbåge och armborst

Avståndsvapen har haft en viktig roll inom såväl jakt som krig. Arkeologerna har gjort fynd som pekar på att bågar kan ha använts redan så tidigt som 60 000 f:kr. Armborst är ett annat avståndsvapen som kan hanteras av en person även om det är tyngre och ett ganska komplicerat vapen. Bilbågarna gjordes på olika sätt beroende ändamål. I Asien förkom kort kurviga båg som brukade avfyras från hästryggar. I Europa var den så kallade långbågen ett viktigt vapen. Sammansatta bågar är pilbågar konstruerade av flera olika material. Långbågen var istället gjord av ett enda trästycka, ofta Idegran.

Jägare vill kunna använda pilbåge

Pilbågar, framförallt den så kallade långbågen, kunde länge konkurrera med krutvapen på slagfälten. Det krävs dock en hel del träning för att bli en skicklig bågskytt och det var framförallt det som avgjorde till de tidiga krutvapnens fördel. Äldre vapen är eftertraktade samlarobjekt Lär dig hur ett fakturaköp går till så kan du själv samla på vapen och betala i efterskott eller kanske sälja mot betalning via faktura om det det istället är så att du har en vapenklenod hemma som du inte behöver. Armborst är i regel värda mer än pilbågar eftersom är s avancerade konstruktioner och eftersom det inte finns lika många bevarade. Armborstet tros ha uppfunnits i det antika Kina men liknande konstruktioner har förekommit i många olika kulturer.

Armborst har både för- och nackdelar jämfört med pilbågar. Det är lättare att träffa rätt med ett armborst och det har betydligt större genomslagskraft än en pilbåge. Däremot tar de mycket längre tid att ladda. Vilket av dessa båda vapen som var att föredra i krig berodde på vad det var man sköt på. Under medeltiden förkom både pilbågar och armborst. Under period ansågs pilbågar vara plumpa vapen och stack i ögonen att en enkel bågskytt kunde döda en riddare plåtrustning med ett enda skott. Att dö för en pil ansågs inte lika hedervärt som att bli ihjälslagen i närstrid.

Ett dödligt vapen

Jägare i flera länder vill kunna jaga med pilbåge men i Sverige har det länge varit förbjudet. Nu har dock svenska jägareförbundet ställt sig bakom ett förslag som kan innebära att jakt med båge blir tillåtet under kontrollerade former. Fördelen anses vara att man kommer närmre djuret och moderna jaktbågar är både kraftfull och pricksäkra. Eftersom ett armborst är minst lika effektivt som en båge argumenterar vissa för att även de ska bli godkända som jaktvapen.

theme by teslathemes
tesla