Single post

Vem får bära vapen

 

Svaret på vem som får bära ett vapen är enkelt. Här begränsas det till alla som har en licens för detta vapen. Nu kommer det förvisso inte att vara riktigt så enkelt, för alla de som har en licens får ändå inte bära sitt vapen på alla platser och under alla tillfällen. Alla de som har ett vapen i jobbet och jobbar inom det svenska rättsväsendet, får lagligen bära sitt vapen i jobbet, men måste förvara det inlåst under den tid som de inte arbetar.

Då det gäller alla de som har en “jaktlicens” (http://jagarexamen.se/) så får de bära sitt vapen i skog och mark, där det är tillåtet att jaga. Här kommer de inte att få bära sitt vapen laddat på gatorna i staden där de bor, och måste även de under den tid de inte brukar vapnet ha detta inläst i ett godkänt vapenskåp. Efter det finns det en tredje grupp som får bära vapen och det är då alla som tävlar inom skytte. Dessa får dock bara bära sitt vapen under träning och tävling, samt transporter av detta vapen till och från dessa aktiviteter.

theme by teslathemes
tesla